My Stories

आमची लोककला ” टिपरी “

टिपरी म्हणलं तर फक्त्त तीन अक्षरांचा एक छोटासा शब्द, पण या एका शब्दात लोककलेचा खूप व्यापक प्रकार सामावलेला आहे, जो आमच्या गावात पारंपरिक पद्धतीने अगदी मनापासून जोपासला जातोय. सातारा भागातील बहुतेक मंडळीना हा प्रकार चांगलाच माहित असेल, कारण या भागातील गावांमध्ये हा प्रकार खूप खेळला जातो. पण ज्यांना हा प्रकार माहित नाही त्यांना खेळाची संक्षिप्त […]

Read More
My Stories

मा. खे. मो. खे.

आजही आठवतय मला…शनिवारी शाळेला अर्ध्या दिवसाची सुट्टी असायची आणि शाळेत माझं सगळं लक्ष शाळा सुटण्यासाठी वाजवल्या जाणाऱ्या त्या घंटेकडे असायचे. वाटायचे केव्हा घंटा वाजते, अन मग मी धावत पळत घरी पोहोचतोय..घरी पोहोचल्या पोहोचल्या पलंगाच्या बाजूला ठरलेल्या कोपऱ्यात दप्तर भिरकवायचं आणि जमलं तर कपडे बदलायचे, नाही तर आहे त्याच कपड्यात चाळीच्या टोकावर असणाऱ्या मैदानात धूम ठोकायची. […]

Read More
Back To Top